Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại