Việt Nam-Bulgaria còn rất nhiều tiềm năng và cơ sở để thúc đẩy hợp tác