Việt Nam, Bulgaria sẽ hợp tác phát triển cây hoa hồng