VinFast công bố giá bán “3 không” với xe ô tô Lux và Fadil