Bệnh nhân ung thư tập thể dục như thế nào để đẩy lùi bệnh?