Return to previous page

Tag Google Search Console

GSC là một nền tảng miễn phí cho bất kỳ ai có trang web để theo dõi cách Google xem trang web của họ và tối ưu hóa sự hiện diện của nó. Bao gồm các tính năng như xem domain backlink, hiệu suất trang web trên thiết bị di động, kết quả tìm kiếm phong phú và các trang và truy vấn có lưu lượng truy cập cao nhất.

Google Search Console

Google Search Console tiền thân là Google Webmaster Tools (2015)

Google Search Console là gì?

Google Search Console là công cụ và tài nguyên để giúp chủ sở hữu trang web, quản trị trang web, nhà tiếp thị web và chuyên gia SEO theo dõi hiệu suất trang web trong chỉ mục tìm kiếm của Google. Các tính năng bao gồm thông tin về cụm từ tìm kiếm, lưu lượng tìm kiếm, cập nhật trạng thái kỹ thuật, thu thập dữ liệu và các tài nguyên bổ sung. GSC giúp bạn giải quyết các vấn đề:

 • Kiểm tra trang web của bạn có được đánh chỉ mục trong Google không(nếu không người dùng sẽ không tiếp cận được qua search)
 • Theo dõi hiệu suất những cụm từ tìm kiếm đến website của bạn
 • Tạo và upload sitmap XML giúp trang đánh chỉ mục trang tốt hơn
 • Tốc độ tải của trang có làm thỏa mãn người dùng?
 • Tính khả dụng: các trang của bạn có thân thiện với thiết bị mobile không?
 • Trang của bạn có những vấn đề gì về AMP
 • Kiểm tra Content của bạn có được đánh dấu với Dữ liệu có cấu trúc ổn không?
 • Quản lý hồ sơ backlink từ các site khác trỏ đến.
 • Theo dõi những thông báo khác của site.

Cách thêm website của bạn vào Google Search Console

Google bắt đầu theo dõi dữ liệu cho website của bạn ngay khi bạn thêm nó vào GSC. Đăng nhập vào công cụ Google Search Console. Để GSC hoạt động bạn cần làm 2 bước:

Bước 1: thêm địa chỉ trang web

 • Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn. Đảm bảo bạn đang sử dụng tài khoản doanh nghiệp (không phải cá nhân) nếu đó là trang web doanh nghiệp.
 • Chuyển đến Công cụ quản trị trang web của Google.
 • Nhập địa chỉ trang web của bạn
 • Nhấp vào Tiếp tục.
 • Chọn một cách để xác minh bạn sở hữu trang web của bạn
 • Nếu trang web của bạn hỗ trợ cả http:// và https://, hãy thêm cả hai dưới dạng các trang web riêng biệt. Bạn cũng phải thêm từng tên miền

Bước 2: Xác minh trang web của bạn trên GSC

Trước tiên bạn phải xác minh bạn sở hữu trang web hoặc ứng dụng đó.

Bước xác minh có 5 loại:

 • Tải file xác minh lên thư mục root của trang web (ưu tiên cách này)
 • Lấy mã xác minh đặt vào thẻ <HEAD> của trang chủ
 • Xác minh cùng tài khoản Google Analytics
 • Sử dụng trình quản lý thẻ Tag Manager
 • Liên kết một bản ghi DNS với Google
Giao diện Google Search Console

Giao diện hiển thị số liệu của Google Search Console

Cách Southedge Digital sử dụng công cụ Google Search Console

Southedge Digital sử dụng công cụ Google Search Console để quản trị website. Những số liệu mà Southedge luôn ưu tiên hàng đầu để theo dõi và xử lí những sự khác thường:

 • Những truy vấn nào mà người dùng tìm đến trang của bạn
 • Những truy vấn nào có lượt hiển thị cao mà trang của bạn chưa được xếp hạng tốt
 • Thứ hạng của các cụm từ khóa trong trang kết quả tìm kiếm SERPs
 • Có bao nhiêu domain backlink trỏ đến site của bạn
 • Những thông báo lỗi(ISSUEs) về Tốc độ, AMP, Đánh dấu dữ liệu
 • Hay thông báo Tác vụ thủ công

Một số bài viết liên quan đến công cụ Google Search Console