Return to previous page

Tag chương trình Golden Visa

Golden Visa là con đường định cư châu Âu nhanh nhất hiện nay, để rõ hơn về chương trình bạn nên tìm đến trung tâm tư vấn định cư uy tín để được hỗ trợ, nhưng trước tiên bạn phải đáp ứng đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Điều kiện để tham gia chương trình Golden Visa rất đơn giản

  • Đầu tiên, Golden Visa chỉ áp dụng đối với các nhà đầu tư không phải là công dân EU (Công dân EU/EEE không được phép tham gia chương trình Golden Visa theo luật của chính phủ).
  • Đương đơn cần trên 18 tuổi và có lý lịch tư pháp tốt.
  • Người đầu tư cần cam kết giữ khoản tiền đầu tư trong dự án ít nhất 5 năm cho tới khi nhận thẻ thường trú nhân.

Riêng đối với những người tham gia chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha thì thời gian ở lại nước này trung bình là 7 ngày/ năm.

Các bài viết liên quan đến chương trình Golden Visa