Thầy giáo già tận tâm với thế hệ trẻ gốc Việt tại Bulgaria