Học bổng Bookmundic, Đại học Washington State, Mỹ năm 2019