Thành phố Sofia – Bulgaria, địa điểm định cư quyến rũ nhất hành tinh