Lỗ hổng tầng Ozone thu hẹp nhờ nỗ lực cắt giảm khí thải