Giáo hoàng yêu cầu Bulgaria “mở lòng” đối với người di cư