Đầu tư 7 tỷ có trong tay cuốn hộ chiếu châu Âu quyền lực