Nên thiết kế website hay chỉ mở gian hàng trực tuyến?