Home Feedback Language


 
Personal tools
 
AMBASSADOR’S GREETING/ ПРИВЕТСТВИЕ НА ПОСЛАНИКА

 

     Welcome to the website of the Embassy of the S.R of Vietnam in the Republic of Bulgaria.

     The traditional friendship between Vietnam and Bulgaria have travelled a long way over the past 63 years or so. Despite geographical distance and the current world situation changes, our two countries have always been bonded together and kept up the good momentum of traditional friendship and multifaceted cooperation. With regards to the political cooperation, the two countries will continue the good tradition of regular high-level official visits and contacts in order to demonstrate the politics will generate an important impetus to promote the bilateral cooperation in the new context in various fields. Both countries will intensificate the cooperation and mutual support with the regard to regional and international issue of mutual concern. In economic cooperation, the two countries stress the importance of the Intergovernmental Commission mechanism to implement the Agreement reached at the 22nd meeting held in Sofia June 2012 and the Meeting between two committee Chairmen in Hanoi January 2013. Nevertheless, our economic ties still remains modest and not yet lives up to the fine political relation and the potentials of the two countries.

     In the previous years, Bulgaria has educated for thousands of Vietnamese officials and experts, those now holding the different positions and daily contributing to their efforts on promoting the relationship between Vietnam and Bulgaria. The Vietnamese people appreciate and cherish the good sentiment and valuable support and assistance by the Bulgarian people extended to Vietnam in the cause of national defense in the past and the current national reconstruction and development.

     Within the Vietnam- Bulgaria cooperation framework, in the coming years, it is essential for the two sides to change perception pertaining to creativity and further develop the traditionally cooperative relationship between Vietnam and Bulgaria. Our relationship needs to have the breakthroughs in linking small and medium- sized enterprises, particularly concerning incentive policies on creativity, as well reform, focus on our strengths in human resource development, reserve adequate investment for supporting industries, fundamental scientific research and technological development in order to develop new development models which promotes the values in our existing relationship and effectively address the current challenges impacting relations between our two countries.

     We strongly believe that with broad political consensus and great cooperation potentials, the bilateral traditional friendship will make greater studies in the future, bringing about practical benefits to both countries for the sake of prosperity of our two nations./.

Le Duc Luu
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
оf the S.R. of Viet Nam to the Republic of Bulgaria

-----------------

 

ПРИВЕТСТВИЕ НА ПОСЛАНИКА

     Уважаеми посетители,

     От името на Посолството на Социалистическа Република Виетнам в Република България бих желал да Ви поздравя с „Добре дошли” на сайта на посолството и да Ви предам най-добри пожелания !

     Между Виетнам и България съществуват добри традиционни приятелски отношения в продължение на 63 исторически години. Двете страни поддържаха и непрестанно стимулираха развитието им независимо от извършващите се промени в световната обстановка и географската ни отдалеченост. Страните ни продължават политическото си сътрудничество посредством политическия диалог на високо равнище с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на информация, координация в рамките на регионалния, международен план и по въпросите от взаимен интерес. По отношение на икономическото сътрудничество, двете страни продължават да поддържат механизма на Междуправителствената Комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, за изпълнението на постигнатите договорености за сътрудничество по време на нейната 22-ра Сесия, състояла се през м. Юни 2012 г. в София и на срещата на двамата Съпредседатели на Комисията през м. Януари 2013 г. в Ханой. Независимо от това, сътрудничеството ни все още е скромно и не е в съответствие с политическите ни отношения, както и с потенциала и желанието на двете страни.

     През миналите години България подготви за Виетнам хиляди кадри и  специалисти, които днес заемат различни позиции и ежедневно отдават своите сили за стимулиране на сътрудничеството между Виетнам и България. Виетнамският народ завинаги е записал в паметта си и е признателен на българския народ за неговата искрена солидарност, за безкористната му помощ и подкрепа на Виетнам в борбата за национално освобождение преди и в изграждането на страната днес.

     В близките години, в рамките на виетнамско-българското сътрудничество, двете страни трябва да обновят начина на творческото си мислене и да развият още по-интензивно традиционните отношения на сътрудничество между Виетнам и България. В двустранните ни отношения е необходим пробив в контактите между малкия и среден бизнес, особено в политиката за стимулиране на творческото мислене, обновлението, концентриране върху силните позиции в развитието на човешките ресурси, съответстващо инвестиране и в развитието на спомагателната индустрия, фундаменталните научни изследвания и развитието на технологиите с цел да се открие нов модел на развитие, който отскоро разкри съществуващите си цености в отношенията и ефективното си противодействие на днешните предизвикателства, които влияят на двустранните отношения.

     При наличието на огромния потенциал за сътрудничество във всички области, нашето традиционно приятелство ще може да направи бързи стъпки напред в близко бъдеще, носейки реална полза за двете държави в името на благоденствието и просперитета на народа във всяка от страните./.

Ле Дък Лиу
Извънреден и пълномощен посланик
на СР Виетнам в Република България

-------------

Foreign Affairs News

No News in this folder.

Embassy News
THE GREAT PROGRESS STEPS TO REACH ON THE TRADITIONALLY FRIENDLY RELATIONSHIP BETWEEN VIET NAM AND BULGARIA IN THE FUTURE (27-12-2013)

* Bulgarian President and Ambassadors of Asia countries discuss investment opportunities (16-05-2013)
* Посланик Ле Дък Лиу се срещна с Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова (07-04-2013)
* Ceremony of the Presentation of Credentials of Vietnamese Ambassador to the President of the Republic of Macedonia (29-03-2013)
Other News

No News in this folder.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs